+36306071092 info@marketingjam.eu
Oldal kiválasztása

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek.

Kérjük, amennyiben jelentkezője kíván lenni a jambori.marketingjam.eu weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

A szerződés nyelve magyar.

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Marketing Jam Trend Kft.

Székhely: 5091 Tószeg, Vadász utca 21.

Adószám: 23444669-2-16,

Bankszámla szám: Budapest Bank 10104569-46107000-01004003

Cégjegyzékszám: Cg.16-09-013384

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság,

Kamarai nyilvántartási száma: JA23444669

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség: Göcző Ágnes, E-mail: info@marketingjam.eu,

Telefon: +3630/6071092

NAIH regisztrációs szám: NAIH-84520/2015.

 

A Rendezvényre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, az előadásra nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

A Weboldalon keresztül a Rendezvényre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

 

A Felek között az előadáson történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Marketing Jam Trend Kft. általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel.

 

Jelentkezés

 1. A Jelentkező a Rendezvényre kapcsolatos részletes információkat a Weboldalon érheti el. Amennyiben a Rendezvénnyel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
 2. Az Rendezvényre történő részvételért fizetendő díj a Weboldalon kerül feltüntetésre.
 3. A Rendezvény részvételi díja változtatásának a jogát fenntartjuk. A Jelentkező minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
 4. Amennyiben a Weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, az Marketing Jam Trend Kft. nem köteles a Rendezvényen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Rendezvényen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.
 5. A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a Marketing Jam Trend Kft. csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 6. A Marketing Jam Trend Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.
 7. A jelentkezés menete:

A Jelentkező a Weboldalon elérhető Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet. A Jelentkező a jelentkezés elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.

A rendezvényen való részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése, ezért kérünk, hogy a belépődíj összegét a díjbekérő megérkezésétől számított 8 munkanapon belül – de legkésőbb május 20-án 16.00-ig – banki átutalással egyenlítsd ki.

Az online regisztráció megrendelésnek minősül.

A résztvevőnek a jelentkezést követő 1 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét. Lemondást kizárólag írásban, az info@marketingjam.eu címre tudunk elfogadni. Az ez utáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni.

Visszaigazoló e-mailben regisztráljuk a jelentkezésedet, és 1 munkanapon belül díjbekérőt küldünk az általad megadott email címre.

A Díjbekérő teljesítése után e-mailben juttatjuk el hozzád a pdf formátumú számlát, mely kinyomtatva ugyanúgy érvényes lesz, mintha postai úton kaptad volna.

 

Fizetési feltételek:

A Jelentkező a részvételi díjat a Marketing Jam Trend Kft. jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára (Bankszámla szám: Budapest Bank 10104569-46107000-01004003) történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 8 munkanapon belül.

 

A Felek jogai és kötelezettségei:

A Jelentkező jogai és kötelezettségei:

 1. A Jelentkezőnek jogában áll a Rendezvényen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A Rendezvény anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.
 2. A Rendezvényen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Rendezvényt megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 3. A Rendezvényen a Marketing Jam Trend Kft. engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Rendezvényen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Marketing Jam Trend Kft. a Rendezvény részvételi díját nem téríti vissza.

 

Az Marketing Jam Trend Kft. jogai és kötelezettségei:

 1. A résztvevőnek a jelentkezést követő 1 hétig van lehetősége mindenféle fizetési kötelezettség nélkül lemondani a részvételét.
 2. A Marketing Jam Trend Kft. megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Rendezvényt megelőző napon még nem érkezett meg a Marketing Jam Trend Kft. bankszámlájára.
 3. A Marketing Jam Trend Kft. minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Rendezvény az előzetesen megadott program szerint kerüljön megrendezésre, de fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Rendezvény programját, amely értelmében – egyebek mellett – megváltoztathatja az egyes előadások témáját vagy oktatóját, módosíthatja az előadások sorrendjét, törölhet egyes előadásokat.

 

Adatvédelem

A Marketing Jam Trend Kft. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.

Pin It on Pinterest